Cách xin visa thăm thân tại Đức 2019

Từ cuối tháng 2/2019 ĐSQ Đức tại VN chuyển việc tiếp nhận hồ sơ visa ngắn hạn cho VFSGlobal, vậy nên trình tự giấy tờ có hơi khác trước một chút. Bài viết này là kinh nghiệm xin visa thăm thân tại Đức năm 2019 cho mẹ mình.

Advertisements